O projekcie

           „Bonum est nos hic esse” („Dobrze jest nam tu być”) – te słowa miał wypowiedzieć opat Werner po przybyciu 27 października 1276 r. do Pelplina, aby
– tutaj nad Wierzycą – osiedlić się i zbudować dla siebie i współbraci klasztor, o którym dwieście lat później Jan Długosz napisał:  „Klasztor ten założony i uposażony przez dawnych polskich książąt Sambora, Mszczuja i Świętopełka   tak   wspaniałe   i   ozdobne   miał   budowle,   że   budził   podziw wszystkich ludzi”.

           Stroną internetowa, na której Państwa witamy, jest miejscem, w którym chcemy   zatrzymać  w   czasie   i   pamięci   historię   naszego   miasta   –   kiedyś cysterskiego,   a   obecnie   biskupiego   Pelplina.   Chcemy   zaprezentować   te wydarzenia,   te   miejsca,   te   fakty,   które   są   jego   emblematami,   wyrazistymi znakami. Pragniemy przywołać także ludzi, którzy tworzyli dzieje miasta i okolicznych miejscowości, które z Pelplinem w różny sposób są związane.

           Znajdą   tutaj   Państwo   zarchiwizowane,   zdigitalizowane   wszelkiego rodzaju  dokumenty,  a  także  różne opracowania.  Strona nie  jest   zamknięta. Wręcz odwrotnie. Czekamy na systematyczne przesyłanie materiałów, które po zeskanowaniu   wrócą  
do   właścicieli.   Bądźmy   wszyscy   współautorami Historycznego Pelplina.

           Strona  składa  się  z  kilku działów.  W dziale Archiwalia znajdują  się wszelkiego rodzaju dokumenty pisane o wartości archiwalnej, kroniki (szkół, instytucji, organizacji), zdjęcia, pocztówki i widokówki, filmy, mapy i plany, a także pamiętniki i wspomnienia. Dział        Opracowania    zawiera artykuły (bądź linki,   także   do   bibliotek   cyfrowych)   dotyczące   różnych   aspektów   dziejów Pelplina i okolic. W dziale Ludzie  znajdują się biogramy tych wszystkich, którzy w różnych okresach tworzyli historię naszej ziemi.             Wydarzenia to miejsce, w którym umieszczone zostały informacje o ważnych faktach historycznych z dziejów   Pelplina.   Zabytkom   –   z   bazyliką   katedralną  
i   zespołem   dawnego opactwa cysterskiego – poświęcony został dział    Miejsca .
Tutaj umieszczone są teksty, zdjęcia, plany, a także linki do stron dotyczących zabytków i innych ważnych miejsc w Pelplinie. Poszczególnym miejscowościom z ternu gminy poświęcony jest kolejny dział. Ukazano w nim historię, najważniejsze miejsca oraz ludzi
z związanych z konkretną miejscowością. Ostatni dział zaś dotyczy Podań i legend.

           Będziemy systematycznie gromadzili i opracowywali wszelkie artefakty związane z historią naszej małej ojczyzny i ludźmi, którzy tę historie tworzyli. Ustawicznie liczymy na współpracę i pozyskiwanie materiałów z prywatnych zbiorów,   zwłaszcza   fotografii,   starych   wycinków   prasowych,   wszelkich dokumentów. Po ich zdigitalizowaniu wrócą one do właścicieli.​

           Mamy   ogromną   nadzieję,   że   udostępnione   materiały   zostaną wykorzystane
w celach edukacyjnych i przyczynią się do wzrostu wiedzy o Pelplinie i okolicach. Skorzystają z niego nauczyciele i uczniowie miejscowych szkół, ale   także wszyscy ci, których pasjonuje historia. Strona Historyczny Pelplin będzie miejscem, które umożliwi zarówno korzystanie z jej zasobów, jak i też jej współtworzenie.

           Strona Historyczny Pelplin jest administrowana przez Miejską Biblioteką Publiczną   im.   ks.   Bernarda   Sychty.   Środki   finansowe   na   jej   powstanie pozyskano z Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu „Kultura w sieci”.