Więcej

  Zarys dziejów miejscowości Rajkowy, Rajkowski Młyn, Józefowo, Ornasowo, Maniowo, Korytyba, Podlas, Hilarowo, Kulowo

  Teren Rajków jest związany ze starym osadnictwem, o czym świadczy grodzisko z VIII–XII w. położone nad Wierzycą, które prawdopodobnie było jednym z grodów plemienia Wierzyczan. Mnich zwany Geografem Bawarskim...

  Zarys dziejów Pomyj, Woli i Wybudowania Pomyj

  Pomyje, osada założona w okresie książęcym w XIII w. na prawie polskim w ziemi gniewskiej terra gymeu, leżącej w księstwie lubiszewsko-tczewskim, wymieniana w dokumentach jako: Pomyn 1278 r., Pomie...

  Zarys dziejów Rombarku, Bielawek, Bielawskiego Lasu

  Zachodnia część posiadłości cystersów pelplińskich przylegająca do Węgiermucy w znacznym stopniu była pokryta lasami. W związku z tym osady powstawały tam wolniej, a ich rozwój był słabszy. Rombark jest wymieniany...

  Ostatnio dodane

  Zobacz też

  Popularne

  Skip to content